DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU - Địa chỉ: 4/151 KP 4 - TT Mỹ Phước -TX Bến Cát - Bình Dương - Tel: 0650 3564843 - Fax: 0650 3564841
Hotline: 0903 937 416
Chủng loại sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

KINH DOANH

 


0907 937 416

 


0908 937416
 

KỸ THUẬT

 

0908 606 654

0909 426 416 

 

   HOTLINE

 

 
0903 937 416

 


Thống kê
Lượt truy cập: 5569384
Đồng Volt, Ampere

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
  • Kích thước: 96x48 mm
  • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
  • Ngõ ra: Relay (Hi, Go, Lo) 
  • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Mã số : MP3-4-DA/V-1           Giá:1,587.900 VND                                                                                          

Giá: 75.6 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + BCD
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-2           Giá: 1,728.800 VND                                                                                           

Giá: 82.28 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + BCD
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-3           Giá: 1,727.800 VND                                                                                          

Giá: 82.28 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + dòng 4~20mA
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-4           Giá: 1,727.800 VND                                                                                                                                                            
 

Giá: 82.3 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở PNP + dòng 4~20mA
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-5           Giá: 1,728.800 VND                                                                                          

Giá: 82.3 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-6           Giá: 92.4 USD
 

Giá: 92 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở PNP + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-7           Giá: 92.4 USD

Giá: 92 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + RS485
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-8           Giá: 1,728.800 VND                                                                                                                                                            
 

Giá: 82.3 USD
 

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt DC Volt/ Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở PNP + RS485
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 
Mã số : MP3-4-DA/V-9           Giá: 1,728.800 VND                                                                                                                                                                          
 

Giá: 82.3 USD
 
Trình bày 1 đến 9 (trong 9 sản phẩm)
Trang