DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU - Địa chỉ: 4/151 KP 4 - TT Mỹ Phước -TX Bến Cát - Bình Dương - Tel: 0650 3564843 - Fax: 0650 3564841
Hotline: 0903 937 416
Chủng loại sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

KINH DOANH

 


0907 937 416

 


0908 937416
 

KỸ THUẬT

 

0908 606 654

0909 426 416 

 

   HOTLINE

 

 
0903 937 416

 


Thống kê
Lượt truy cập: 5726976
Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ MX9-V ( PID)
 • Kích thước: 96x96 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Điều khiển từ xa
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay
 • Điều khiển từ xa
 • Chọn chế độ điều khiển thuận nghịch

 


Giá: 164.48 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX2-V ( PID)
 • Kích thước: 48x96 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Điều khiển từ xa
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay
 • Điều khiển từ xa
 • Chọn chế độ điều khiển thuận nghịch

Giá: 155.26 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX9-F ( PID)
 • Kích thước: 96x96 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị LED
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay

Giá: 109.58 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX7-F ( PID)
 • Kích thước: 72x72 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị LED
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay

Giá: 109.58 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX3-F ( PID)
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị LED
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay

Giá: 109.58 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX4-F ( PID)
 • Kích thước: 48x98 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị LED  
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay

Giá: 85.9 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ MX2-F ( PID)
 • Kích thước: 48x96 mm
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị LED  
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
Tính năng
 • Tự dò tìm thông số P.I.D
 • Đa ngõ vào (11 loại ngõ vào)
 • Chế độ chạy Ramp
 • Lựa chọn chế độ điều khiển (Đốt nóng / Làm lạnh)
 • PV/SV có ngõ ra Analog tuyến tính
 • Chỉnh bù ngõ vào
 • Điều khiển ngõ ra bằng tay

Giá: 109.58 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ DX9 ( PID)
 • Kích thước: 96x96 mm
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị số LED 7 đoạn
 • Có cảnh báo (Alarm) 
 • Ngõ vào: K(CA) hoặc Pt100
Tính năng

Tự dò tìm thông số P.I.D

Chỉnh bù ngõ vào

Hiển thị số thập phân

Ngõ ra cảnh báo


Giá: 87.16 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ DX7 ( PID)
 • Kích thước: 72x72 mm
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị số LED 7 đoạn
 • Có cảnh báo (Alarm) 
 • Ngõ vào: K(CA) hoặc Pt100
Tính năng

Tự dò tìm thông số P.I.D

Chỉnh bù ngõ vào

Hiển thị số thập phân

Ngõ ra cảnh báo


Giá: 87.16 USD
 

Bộ điều khiển nhiệt độ DX4 ( PID)
 • Kích thước: 48x48 mm
 • Cài đặt bằng phím mềm, hiển thị số LED 7 đoạn
 • Có cảnh báo (Alarm) 
 • Ngõ vào: K(CA) hoặc Pt100
 • Tính năng

  Tự dò tìm thông số P.I.D

  Chỉnh bù ngõ vào

  Hiển thị số thập phân

  Ngõ ra cảnh báo


  Giá: 82.24 USD
   
  Trình bày 1 đến 10 (trong 17 sản phẩm)
  Trang 1 2 [>>] [>]